Appreciative inquiry

Appreciative Inquiry

De 'waarderende dialoog' is een veranderaanpak die onderzoekt wat wel werkt. Het is een manier om met en van elkaar te leren en doen, te experimenteren en verder te komen. Met oog voor ieders talenten en dromen. Samen breng je concrete handelingsperspectieven in beeld richting een hoopvolle toekomst.
Sluiten