Daarom een dialoogplein!

SAMEN LEVEN, SAMEN WERKEN, SAMEN LEREN

Complexiteit, dynamiek en tijdsdruk blijven toenemen in ieders wereld en vragen constant om vernieuwing. We noemen dit nog steeds ‘vernieuwen’ alsof er een begin en einde is. Terwijl we beseffen dat we in een doorgaande stroom zitten. Complexe vraagstukken in en tussen organisaties, onderwijs, teams, individuen, etc... zullen dan ook blijven ontstaan en vragen om het bewust inzetten van de dialoog als gespreksstijl.

Dit betekent gesprekken waarin we naast elkaar staan en nieuwsgierig zijn naar elkaars meningen, ons eigen oordeel terug kunnen houden, respectvol naar elkaar luisteren en vanuit onszelf spreken. Kortom waarin we vertrouwen op de creativiteit van het collectief en de kracht van gemeenschappelijkheid. Waardoor er betrokkenheid ontstaat, cocreatie, verbinding, verantwoordelijkheid, focus en synergie en daarmee gedragen antwoorden op zelfs de moeilijkste vraagstukken.

Onderwerpen in dialoog bespreken op de plaatsen waar nu vooral discussie, debat en overtuigen plaatsvinden is een niet geringe uitdaging. Met het dialoogplein bieden we iedereen die deze uitdaging aan wil gaan een plaats om zich te verdiepen, te leren, te ervaren en elkaar te ontmoeten rond thema´s. Ook kan je hier je vaardigheid voor de dialoog ontwikkelen. Het is zowel een fysieke plek als een virtuele plek voor iedereen.

Om de complexiteit van de samenleving met elkaar hanteerbaar te maken, gebruiken we  René Gudes vereenvoudigde wereld: het ‘plein’ model (Agora model). Rond het plein vinden we door de eeuwen heen dezelfde 8 gebouwen waarin wij ons als mens bewegen: Privé, Privaat, Publiek, Politiek, Religie, Sport, Kunst en Onderwijs. Hier vinden de gesprekken plaats die vorm geven aan onze samenleving. Ons doel is de mensen in en tussen deze gebouwen met behulp van de dialoog te verbinden.

Het Dialoogplein is een cocreatie van de ondernemingen die gevestigd zijn op Landgoed Zonheuvel. Samen vormen zij Campus Landgoed Zonheuvel. Met het faciliteren, praktiseren en stimuleren van de dialoog op het plein willen we bijdragen aan SAMEN LEVEN, SAMEN WERKEN en SAMEN LEREN.

Sluiten