De acht gebouwen

rené gude.jpg

Het Agoramodel van René Gude, wijlen Denker des Vaderlands en oud-directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte, bevordert en vereenvoudigt de dialoog in en tussen de hele maatschappij!

Het Agoramodel

De wereld is complex, maar zit toch eenvoudiger in elkaar dan je denkt. Want welke weg je ook neemt in het leven, je belandt toch altijd weer in dezelfde soorten gebouwen. We leven in privéhuizen, werken in private gebouwen, we organiseren onszelf rond publieke gebouwen en we besturen de samenleving vanuit politieke gebouwen. Om het leven in deze vier levenssferen goed te laten verlopen, laten we ons coachen in vier trainingsgebouwen: de school, de tempel, de kunstinstelling en het sportpaleis.
Deze gebouwen zijn rond ieder centraal plein (agora) van iedere stad waar ter wereld ook te vinden, stelt Denker des Vaderlands René Gude. Als je je makkelijk wilt bewegen in het leven, dan moet je afrekenen met je agorafobie. Steek het plein eens over, loop eens fysiek of mentaal zo'n ander gebouw binnen en verdiep je aldus in de andere levens- en trainingssferen. Dat is de kortste weg naar 'bildung', oftewel persoonlijke ontwikkeling.

Wij vragen je om daarbij bewust in dialoog te gaan met anderen op het plein en in de gebouwen. Je krijgt er vertrouwen, verbinding en synergie voor terug.

Sluiten