Dialoog als bron voor beter leiderschap

image004.jpg

Dialoog als bron voor beter leiderschap

In het voorjaar is er weer een grote dialoog op Dialoogplein Nederland. Deze keer in samenwerking met Holland Management Review en met Rens van Loon over Dialogisch Leiderschap. Het programma is zo vormgegeven dat deelnemers ruim de tijd hebben om met elkaar én Rens van Loon in dialoog te gaan.

Als het ik wijkt, ontstaat ruimte voor dialogisch leiderschap

Complexiteit, dynamiek en tijdsdruk blijven toenemen in ieders wereld en vragen constant om vernieuwing. We noemen dit nog steeds ‘vernieuwen’ alsof er een begin en einde is. Terwijl we beseffen dat we in een doorgaande stroom zitten. Complexe vraagstukken in en tussen organisaties, onderwijs, teams, individuen, etc... zullen dan ook blijven ontstaan. Die complexiteit vraagt om een andere communicatievorm, anders dan discussie en debat waaraan we zo gewend zijn geraakt. Die complexiteit vraagt om ander leiderschap dan we gewend zijn. Die complexiteit vraagt om dialogisch leiderschap.

De boodschap van Rens van Loon is dat goed leiderschap zonder dialoog niet mogelijk is. Dat dialoog onlosmakelijk hoort bij het gedragsrepertoire van bestuurders, leiders en managers (naast vaardig discussiëren en debatteren). En dat leiderschap en volgerschap elkaar onderling beïnvloedende relaties zijn. Het kunnen vertragen van je automatische reacties in denken, voelen en handelen - de essentie van de dialoog - kan helpen de eigen vrijheid en die van anderen te vergroten om de juiste stijl van samenwerken te kiezen.

Als bestuurder, leider of manager sta je als het ware aan de bron. Kan je het voorbeeld geven en de gespreksstijl beïnvloeden tijdens momenten van samenwerking en anderen, inclusief jezelf, de voordelen van de dialoog laten ervaren. Hetzelfde geldt voor docenten. Daarbij is aan de bron de dialoog aanleren eenvoudiger dan het later afleren van discussie en debat.

Welke rol je ook vervult, dialogisch leiderschap is voor iedereen omdat het naast de externe ook een interne dimensie heeft. Ben jij in staat je ‘zelf’ bewust te sturen op het niveau van denken, voelen en handelen? Daarover daar de interne dialoog. Uiteindelijk staat iedereen zelf aan de bron van zijn handelen. Iedereen heeft invloed en impact op de samenwerking met anderen.

In de voordracht en workshop onderzoeken we samen met anderen wat dialogisch leiderschap jou kan brengen en je vermogen om in de samenwerking met anderen effectiever en authentieker te communiceren.

Het programma

Rens van Loon

Dr. Rens van Loon is hoogleraar Dialogical Leadership aan de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) aan de vakgroep Filosofie (Ethics of Profession and Organization). Tevens is hij Board Member van de International Leadership Association (ILA). Hij heeft – na de Radboud Universiteit - gewerkt als partner bij het psychologisch adviesbureau ADC, later Right Management. Van 2009 tot 2018 werkte hij als Director Leadership Development bij Deloitte Nederland. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in executive coaching en begeleiding van organisaties. Onlangs verscheen zijn nederlandstalige boek Dialogisch Leiderschap, als het ik wijkt.

In samenwerking met Holland Management Review

Holland Management Review (HMR) is een tijdschrift dat zes keer per jaar verschijnt met een selectie uit de beste, regelmatig prijswinnende, artikelen van medewerkers van onder meer diverse business schools in de VS, Nederland en België. HMR heeft een exclusieve samenwerking met Harvard Business Review en brengt artikelen uit deze en andere toonaangevende vakliteratuur in vertaling uit.

Het blad HMR wordt uitgegeven door Mediawerf Uitgevers. Een onafhankelijke uitgeverij, opgericht in 2003, die zich toelegt op vakpublicaties op het terrein van management, organisatie, bestuur en toezicht.

Eind november is de exacte datum bekend en start de kaartverkoop.

Sluiten