Dialoogserie Thuis in Wageningen

Een dialoog verdiept, verbindt en verrast. Dat gun je iedereen!

De Wageningse stadsgenoten Dhian Sioe Lie en Dorien Brunt, initiatiefnemers, zijn telkens weer enthousiast als zij een dialoog hebben gevoerd. In een dialoog onderzoeken zij actuele kwesties die mensen raken, kwesties in het publieke debat maar ook meer persoonlijke vragen. Liefst in een groep met een diversiteit aan mensen, leefwerelden en uiteenlopende levensfasen. Door gedachten met elkaar te delen over onderwerpen, kun je je eigen gedachten en geest scherpen. En word je bovendien verrast door de belevingswereld van je gesprekspartners en door hoe anders zij betekenis geven aan dezelfde vraag die voor ligt.

Een vaste plek in Wageningen om met anderen een dialoog te voeren?
Uitwisseling van gedachten wordt publiek gedomineerd door de mainstream media (RTV, kranten, etc.) en de social media. Bij politieke keuzes organiseren overheden gerichte participatiebijeenkomsten als onderdeel van een democratisch besluitvormingsproces. Gesprekken van menstot-mens puur ten behoeve van innerlijke verrijking zijn echter zeldzaam. Ze zijn voorbehouden aan vrienden onder elkaar en vooral van toeval afhankelijk.

In onze ogen zou een vaste dialoogplek in Wageningen – een dialoogplein – een verrijking voor iedereen zijn, voor de deelnemers aan een dialoog zelf, maar ook voor de doorwerking hiervan in het weefsel van de samenleving. Een herkenbare plek waar je een afwisselende diversiteit aan mensen tegen komt die een
verdiepend gesprek willen voeren met stadsgenoten, voor henzelf voor het bewust kunnen handelen in hun dagelijks leven. En een plek waar mensen terecht kunnen voor het inschakelen van ervaren dialoogbegeleiders, die – op vrijwillige basis – bereid zijn om dialogen te begeleiden over een zelf aangedragen thema.

Onderwerpen voor het oprapen: een proef met 3 dialogen

In een tijd van grote maatschappelijke veranderingen die ons nu direct maar ook straks zullen raken, worden we op allerlei gebieden steeds gevraagd een standpunt te kiezen. Opinies en meningen schuiven echter in de tijd vanwege voortschrijdend inzicht of komen zelfs diametraal tegenover elkaar te staan. Polarisatie in het publieke debat voert de boventoon en er is weinig ruimte voor genuanceerd overdenken en doordenken.

Tegen deze achtergrond willen we drie dialogen houden, als een soort proef om te kijken over hier in Wageningen behoefte is aan een vaste dialoogplek voor onderwerpen in het actuele publieke debat of over meer persoonlijke vragen.

De volgende twee thema’s lijken ons een mooi startpunt voor de proef. Dat zijn:

  • Dialoog 1: Hoe ziet mijn toekomst in Wageningen eruit met corona onder ons? – Dialoogvorm: ubuntugesprek
  • Dialoog 2: Nieuwe Nederlanders in Wageningen: integreren of aanpassen? – Dialoogvorm: socratisch gesprek
  • Dialoog 3: Het thema voor de derde dialoog willen we samen bepalen mede naar aanleiding van de behoefte die in de beide vorige dialogen is gebleken.

De geplande dialoogdata zijn:

    • Dialoog 1 : dinsdagavond 15 december 2020 van 19:30 – 22:00 uur
    • Dialoog 2 : dinsdagavond 26 januari 2021 van 19:30 – 22:00 uur
    • Dialoog 3 : dinsdagavond 9 maart 2021 van 19:30 – 22:00 uur

Corona-proof bij elkaar onder voorbehoud

De ruimte bij Thuis Wageningen maakt het mogelijk om op 1,5 meter afstand van elkaar bijeen te zijn met zo’n 10 mensen, met ieder een vaste plek. De verwachting is dat dialogen door kunnen gaan als de eerder geldende RIVM-richtlijnen eind november 2020 weer van kracht zullen zijn nu de besmettingen met COVID-19 weer aan het dalen zijn. Hebt u interesse maar wilt u het toch nog even aanzien, begin december is er nog voldoende tijd om u alsnog aan te melden.

Een dialoog zal gehouden worden met 5 tot 8 mensen en gezamenlijk worden begeleid door uw stadsgenoten Dorien Brunt (1959) en Dhian Sioe Lie (1952). Beiden hebben elk in hun eigen professionele context de nodige ervaring opgedaan met het houden van uiteenlopende dialogen. Afhankelijk van het thema zullen zij kiezen voor een passende dialoogvorm. Inzet blijft: onderzoeken, verdiepen en – naar behoefte – soms ook komen tot actie.

Waar?

Bij Thuis Wageningen, Stationsstraat 32 (in het centrum naast de Bibliotheek)
Thuis Wageningen is enthousiast over dit (burger)initiatief en steunt deze proef door gratis de ruimte ter beschikking te stellen. De deelnemers hoeven dan alleen nog zelf de thee en koffie te betalen. De beide dialoogbegeleiders zien dit als hun steentje om samen in Wageningen te bouwen aan een verantwoordelijke met elkaar verbonden samenleving.

Aanmelden

Inwoners van Wageningen kunnen zich aanmelden voor 1, 2 of alle 3 de dialogen. Stuur hiervoor een mailtje naar contactpersoon Dhian Sioe Lie (dhs@lie-xs.nl). Dit kan tot uiterlijk een week vóór de betreffende dialoogdatum, dus vóór 8 december, vóór 19 januari 2021 of vóór 2 maart 2021. Bij over-intekening streven de begeleiders een zo groot mogelijke diversiteit na in samenstelling van een dialooggroep, en willen ze kijken naar extra mogelijkheden opdat ieder die belangstelling heeft voor dit initiatief aan een dialoog kan meedoen.

Tot slot: tip uw vrienden en mogelijk belangstellenden!
Deze proefserie is ook een peiling naar de belangstelling voor het voeren van dialogen als zodanig over een diversiteit aan actuele thema’s. We zouden het zeer op prijs stellen indien u deze uitnodiging door wilt geven of forwarden naar andere mensen in uw omgeving.

Alvast dank.

Dhian Sioe Lie & Dorien Brunt

Deze dialoogserie wordt gehouden in samenwerking met


Stationsstraat 32
6701 AM Wageningen

Sluiten