Introductie Deep Democracy

Stel jij jezelf de volgende vragen:

  • Hoe komen wij tot krachtige besluiten die werkelijk gedragen zijn door iedereen
  • Hoe benutten wij afwijkende standpunten in plaats van dat ze lastig zijn in de besluitvorming?
  • Hoe halen wij boven water wat er echt wordt gedacht?

Deep Democracy kan hierbij helpen!

Deze training is bedoeld voor alle medewerkers met een voortrekkersrol (dagelijks bestuur, projectleiders, bestuurders, portefeuillehouders, organisatoren van bijeenkomsten, leidinggevenden, etc.).

Inhoud en werkwijze
In de introductietraining maak je kennis met het gedachtegoed van de Deep Democracy.
De training is erg interactief door de groepsdynamiek en de verschillende methodieken van de ‘Lewismethode’. Tijdens de training ervaar je bijvoorbeeld de waarde van een check-in en een check-out (start, focus en afronding) en doe je zelf mee met een gesprek op voeten: dit is actief en iedereen praat mee. We staan stil bij hoe een gesprek op voeten gebruikt kan worden om ideeën op te halen, te peilen hoe mensen ergens in staan en het vormen van een gedragen besluit.

Wat levert het je op?
Deep Democracy is een methodiek die echt bijdraagt aan gedragen besluitvorming, omdat het actief op zoek gaat naar ‘het andere geluid’, naar de wijsheid van de minderheid. Deep Democracy poetst en poldert geen verschillen weg, maar zoekt ze juist om te voorkomen dat stemmen verloren gaan of dat weerstand tegen besluiten overgaat in sabotagegedrag zoals roddel, cynisme en afhaken. Want krachtige besluiten ontstaan door gebruik te maken van de hele diversiteit aan overtuigingen, opvattingen en emoties. Tijdens een overleg of in teams is deze werkwijze behulpzaam bij het komen tot goede besluitvorming.


Duur: 1 dag
Kosten: €360 p.p.
Data: 26 maart 2019

Locatie: BCN Utrecht CS
Maatwerk: Is natuurlijk mogelijk! Mail ons op info@dialoogpleinnederland.nl 

Pinguins vaardigheid 320x320.jpg

Deep Democracy vaardigheidstraining

De vaardigheidstraining is het vervolg op de introductietraining waarin je aan de slag gaat met de 'Lewis-methode'.

Lees verder
Sluiten