Onderzoeken

Generatiedialoog in organisaties

Nieuwe impulsen voor organisaties door te leren van andere generaties

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat mensen van verschillende generaties elkaar iets waardevols te bieden hebben. Elke generatie brengt eigen kwaliteiten met zich mee en waar die bij elkaar gebracht worden ontstaat nieuwe energie, creativiteit, samenwerking.

Voor organisaties hebben generatiedialogen een toegevoegde waarde, want op de arbeidsmarkt werken verschillende generaties naast elkaar. Vaak begrijpen mensen uit verschillende generaties elkaar niet goed, dus wordt er ook niet optimaal samengewerkt. Generaliserend gesproken raken jonge mensen snel opgebrand en zijn oudere werknemers vaak uitgeblust. De Generatiedialoog wil mensen van verschillende generaties die werkzaam zijn in organisaties met elkaar in dialoog brengen. Om te leren van elkaars kwaliteiten gebruik te maken. Vanzelfsprekende patronen en eenzijdig gedrag kunnen een vernieuwende impuls krijgen waardoor betrokkenheid en inzet toeneemt. 

Generaties
We sluiten aan bij gangbare, sociologische indelingen van generaties. Ook al staat de zin van deze indelingen soms ter discussie, ze zijn praktisch behulpzaam. Wij sluiten aan bij deze veelgebruikte indeling met enkele vaak genoemde kenmerken:

  1. Digital Nativs generatie Z: 3-18 jaar - multitasking, bewust, internet vanzelfsprekend
  2. Grenzeloze generatie Y: 18-33 jaar - authenticiteit, alles kan, actief op internet
  3. Pragmatische generatie: 33-48 jaar - gelukkig willen zijn, zelfontplooiing, resultaat
  4. Verbindende generatie: 48-63 - praktisch, samenwerken, diversiteit
  5. Protest generatie: 63-78 jaar - zelfontplooiing, kritisch, idealistisch

Elke generatie onderscheidt zich in grote lijnen van de andere door wat ze in hun tijdsbestek van leven hebben meegemaakt. Daarbij gaat het om gebeurtenissen en ontwikkelingen in de fysieke, persoonlijke, professionele en burgerlijke levensloop. Deze bijzonderheden hebben invloed op het denken, de waarnemingen, de emoties, de strevingen van iedereen. Elke generatie heeft eigen krachten en kwaliteiten maar ook eigen zwakheden en tekortkomingen. Waar een bewuste dialoog tot stand komt kan men zijn of haar blikveld en zelfsturend vermogen verrijken.

Inhoud en werkwijze
We vormen een groep waarbij generaties 2,3,4,5 elk met vier personen vertegenwoordigd zijn. Als het lukt kan ook generatie 1 met vier deelnemers meedoen. Het is mooi als mensen van verschillende functies, geledingen en afdelingen meedoen. We komen vier keer per jaar 2,5 uur bij elkaar, waarin generatiedialogen plaatsvinden. Deze zijn gericht op elkaar beter leren kennen en van elkaar leren.

De begeleiding wordt online ondersteund door de IMO Academy om inzicht in de generatiekracht te verdiepen. Aan het einde van het jaar benoemt iedereen wat de waarde van deze dialogen voor hem of haar als deelnemer is en wat de waarde voor de organisatie is.

Wat levert het je op?
De verwachting is dat hierdoor bijvoorbeeld de nieuwe ideeën komen, dat de zinbeleving en motivatie in het werk toeneemt, dat negatieve ervaringen als stress, frustratie, afnemende motivatie minder worden, dat er beter gecommuniceerd zal worden. Hierdoor blijft men sterker bij de organisatie betrokken. Ook kunnen er nieuwe relatie en samenwerkingsverbanden ontstaan.

-----------------------

Duur: een jaar, vier bijeenkomsten van 2,5 uur van 17.30 t/m 20.00 uur. Mogelijk tussentijdse opdrachten, uitgevoerd door gevormde koppels
Data: in overleg met de deelnemers.
Kosten: € 25 (om de onkosten voor de pilot te dekken)
Locatie: Landgoed Zonheuvel
Begeleiders: Klaas IJkema en Sacha Vingerhoeds, vanuit Kenniskring van het IMO Academy
Deelnemers: Bekijk de deelnemerslijst
Aanmelden: Mail naar ijkema@het-imo.net met je naam, bedrijf en geboortejaar

Sluiten