Planningsdialoog begeleiden

Wanneer?
Het personeels planningsproces is voor elke organisatie een afweging tussen belangen van klanten,bedrijfsvoering en medewerkers. Het afwegen van belangen afhankelijkheid en risico's  is dan ook gelijktijdig een emotionele en rationele aangelegenheid. De verschillen in verwachtingen van betrokkenen hebben invloed op de kwaliteit en acceptatie van de uiteindelijke planning.Is de acceptatie te laag dan ontstaat er teleurstelling en veel frustratie in de organisatie. Gevolg is verlies aan motivatie en capaciteit.

Coachen van planningsdialogen verbetert de acceptatie en de kwaliteit van belangenafweging, draagvlak, het planningsproces en het eindresultaat.

Voor wie?
Zij die sleutelfunctionarissen, teamleiders, coördinatoren, chefs etc. in de organisatie willen helpen om resultaatgericht een plannings dialoog te voeren.

Inhoud en werkwijze
Nadat je op dag één leert zelf resultaatgericht een plannings dialoog te voeren leer je enkele weken later op de tweede dag hoe je sleutelfunctionarissen begeleidt hetzelfde te doen. Hiervoor wordt het concept van de STAP-dialoog overgedragen en verbonden aan vaker terugkerende opstart vragen en verstoringen van het planningsproces. Oefenen van dialogische vaardigheden en de formule Effectiviteit= Kwaliteit x Acceptatie staan hierbij centraal. Ongeveer ⅔ van de tijd is bestemd voor het oefenen van je vaardigheid.

Wat levert het op?
Kwaliteit en acceptatie van de opbrengst van het planningsproces binnen de organisatie zal toenemen en zichtbaar worden in:

  • Meer betrokkenheid van het collectief;

  • Meer vanzelfsprekende en pro-actieve interactie over knelpunten;

  • Meer synergie bij het vinden van oplossingen voor verstoringen;

  • Meer motivatie om te innoveren;

  • Minder verstoringen van de opvolging van de planning.

  • Meer inzet op werkgeluk voor de totale organisatie.

 

Duur: 2-daagse training met terugkom middag na 6 maanden
Locatie: Landgoed Zonheuvel
Kosten: € 1500,- p.p. incl. lunch
Begeleiding: plannings expert van Planmen en een dialoog deskundige van de STAP-dialoog.
Data: In overleg met de deelnemers (4-8 deelnemers)

Sluiten