Twee effectieve dialogen voor gemeenteraden

Herken je dit?
In de beeldvormingsfase al direct discussie en debat met als gevolg: weinig draagvlak;  terugkomen op eerdere afspraken; ja zeggen, nee doen; frustratie en gebrek aan werkelijke  voortgang; weinig initiatieven, enzovoort. De spanning tussen bestuurlijke doelen, politieke wensen en praktische mogelijkheden is vaak groot. De dossiers zijn complex en de tijd is beperkt.

Voor wie?
Gezamenlijke beeldvorming over complexe vraagstukken wordt voor raadsleden bestuurders en ambtenaren eenvoudiger en effectiever met beproefde dialoog concepten.

Waarom?
Raadsleden, bestuurders en ambtenaren weten  dat vorm geven aan participatie, co-creatie  e.d. vraagt om veranderingen in de manier van communiceren. Vanuit  verschillende verantwoordelijkheden worden gemeentelijke processen gestart  waarin burgers participeren en worden uitgenodigd tot initiatief. Om draagvlak te krijgen en daadkracht te tonen zul je de dialoog moeten aangaan. Dit begint al in de beeldvormingsfase met collega raadsleden. Als je vraagt om de dialoog is het goed zelf de kracht van enkele dialoog concepten te kennen en liefst zelf te hanteren. Wat levert dit nu de gemeente op? Beoordeel dit aan de hand van de tien punten van het dialoogmanifest!

Twee effectieve dialoogconcepten voor gemeenten
Er zijn voor gemeenten met name twee geschikte dialogische concepten. Deze hebben zich in de praktijk al ruimschoots bewezen. De eerste is de resultaatgerichte STAP-dialoog: een dialoog concept waarmee je samen focus en verbinding ontwikkelt rond vraagstukken en oplossingen. Daarnaast is er de pleindialoog gebaseerd op de 9 sferen van het agoramodel waarmee de complexe samenleving voor ieder herkenbaar en praktisch geordend wordt besproken.

Ontdek hoe de eenvoud en de krachtige ordening van beide modellen helpen om in een gemeentelijke context samen onderwerpen opbrengstgericht te bespreken Complexe vraagstukken worden voor de deelnemers eenvoudiger te bespreken en de aanpak interactiever.

Inhoud en werkwijze
Ons aanbod bestaat uit twee delen. Bij beide delen maak je eerst kennis met het betreffende dialoogconcept en oefen en ervaar je daarna in kleine groepjes en een ervaren begeleider de resultaatgerichte dialoog of de pleindialoog.

Deel 1: Kennismaken met en ervaren van resultaatgerichte dialoog

 • Algemene dialoog kenmerken en de beeldvormingsfase.
 • Toepassingsmogelijkheden en voordelen van de resultaatgerichte dialoog.
 • Samenwerkvragen in de vorm van de STAP-dialoog.
 • Praktische relatie tussen dialoogvragen en elementen uit de raadsvergaderingen zoals motie, amendement, initiatiefvoorstellen, ambtelijke ondersteuning en interpellatie met thema’s uit de eigen praktijk.
 • In kleine groepen wordt er geoefend met een actueel thema uit uw gemeentelijke context.

Wat levert het op voor de deelnemer?

 • Inzicht in kenmerken van de resultaatgerichte dialoog.
 • Inzicht in hoe je met toepassing van dit concept tijdwinst in de fases van beeldvorming en besluitvorming kunt bereiken.
 • Inzicht hoe je hiermee je eigen gedachten effectiever kan ordenen en onderzoeken.

Deel 2: Kennismaken met en ervaren van de Pleindialoog

 • Kenmerken en voordelen van de Pleindialoog.
 • De 9 sferen van het Agoramodel van wijlen filosoof des vaderlands René Gude.
 • De relevantie van de sferen rond een thema/vraagstuk in de gemeente.
 • Beschikbare (digitale) ondersteuning voor het initiëren en voeren van een dialoog.
 • In kleine groepen wordt er geoefend met een actueel thema uit uw gemeentelijke context.

Wat levert het op voor de deelnemer?

 • Inzicht in kenmerken van de pleindialoog.
 • Inzicht in hoe je met toepassing van dit concept tijdwinst in de fases van beeldvorming en besluitvorming kunt bereiken.
 • Inzicht hoe je hiermee je eigen gedachten effectiever kan ordenen en onderzoeken.
 • U ontvangt het boek ‘’Agoramodel’’ van René Gude.

 

Algemene informatie

Duur: twee maal van 16.00 tot 20.00 uur
Locatie: op locatie in eigen gemeente of op Campus Landgoed Zonheuvel in Doorn
Kosten: € 1850,- voor max. 12 deelnemers uit eigen gemeente. Prijs is exclusief verblijfskosten en btw. 
Informatie en aanmelden: mail naar info@dialoogpleinnederland.nl 

Sluiten