Van discussie naar dialoog

Van discussie naar dialoog in arbeidsverhoudingen

Waarom en voor wie?
Bestuurders, HR medewerkers, leidinggevenden, vakbondsbestuurders en OR-leden bewegen zich bij
uitstek in arbeidsverhoudingen die zich kenmerken tot schijnbare tegenstellingen. Hoe beweeg jij
daarin? Hoe maak jij tegenstellingen hanteerbaar? Hoe krijg jij mensen mee vanuit een ander
perspectief te kijken? Het voeren en faciliteren van een dialoog vraagt om authentiek handelen. Dat
kan alleen als we ons verbonden voelen met onszelf én de ander. Dus als in organisaties de huidige
manier van medezeggenschap en samenwerking rondom complexe arbeidsvraagstukken niet leidt
tot de gewenste resultaten dan is dialoog een goede uitkomst. Hoe kom je van discussie naar
dialoog?

Inhoud en werkwijze
Binnen de dialoog gaat het erom dat we samen een grotere wijsheid hebben dan alleen. De dialoog is
een gespreksvorm waarin elke bijdrage van iedere daarom deelnemer belangrijk is. Het is een vorm
waar mensen zich in elkaars standpunten verplaatsen en tegenstellingen kunnen worden overbrugd.
Een effectieve manier van communiceren om te komen tot nieuwe oplossingen buiten de bestaande
kaders en gedragen besluiten. In de dialoog staan wederzijds respect, open luisteren en spreken
centraal. Dit zijn de pijlers voor effectieve communicatie.
In deze training maakt u kennis met de dialoog als gespreksvorm. We gaan eerst praktisch aan de
slag met opdrachten over open en oordeelvrij luisteren en opdrachten over discussies en dialoog. Na
een korte inleiding gaan we in dialoog. Je maakt kennis met een van de vormen van dialoog; de
cirkeldialoog. Na afloop reflecteert u op uw dialogische houding. Waar bent u meer en minder in
dialoog? We brengen uw triggers in kaart om uit dialoog te gaan.
Ook onderzoeken we waar in uw organisatie dialoog nodig is en welke vormen van dialoog kunnen
worden ingezet.


Wat levert het je op?

 • Je kent de principes van een discussie en dialoog
 • Je weet op welke manier je luistert naar een ander
 • Je kunt de principes van een dialoog toepassen in een dialoogcirkel
 • Je bent in staat te reflecteren op uw dialogische houding op basis van de dialogische meetlat
 • Je kent de triggers om uit dialoog te gaan en weet je hoe je daar mee moet omgaan
 • Je kent verschillende vormen van dialoog die uw organisatie kunnen verrijken zoals
  worldcafé, dialoog momenten inbouwen in vergaderingen zoals check-ins en reflectie
  leermomenten.
 • Je weet hoe je zelf als ambassadeur van de dialoog kan ontwikkelen in uw ontmoeting met anderen.


Duur: 1 dag
Kosten: €360,00 voor 2 dagdelen 
Data: deze volgen binnenkort
Locatie: Landgoed Zonheuvel in Doorn

Sluiten