Waarom lokale dialoogpleinen?

Levende democratie en actieve gemeenschapszin

Lokale dialoogpleinen zijn een structurele oplossing voor democratie en actieve gemeenschapszin. Een fysieke en virtuele plek in je eigen woonplaats. Waar samen gedachten en ideeën gevormd, verdiept en herzien worden. Waar begrip ontstaat voor anderen en waar je samen tot betere en gedragen oplossingen komt. Het maakt een participerende democratie echt mogelijk.

De dialogen gaan over alle mogelijke thema’s, zoals zorgen over hangjongeren, nieuwe omgevingsplannen, sociaal beleid en de zorg voor het openbaar groen, winkelsluitingstijden, sportvoorzieningen, windparken, etcetera...

De onderwerpen komen uit alle lagen van de lokale samenleving. Of het nu burgers zijn, of buurtcomités, verenigingen, ondernemers, politici of bestuurders op het stadskantoor. Van hoog tot laag opgeleiden, met of zonder religie en ongeacht herkomst. Iedereen vindt zijn weg naar het Dialoogplein. Het is van ons allemaal, je vertrouwt het, je snapt het, je voelt je er eigenaar van. Je wordt er gehoord en geholpen om in dialoog te zijn. Participeren wordt inspirerend, zinvol en geeft verbinding en voldoening. Dialoogplein zorgt voor een inclusieve lokale samenleving en deze samenleving koestert het dialoogplein.

Hoe ziet een lokaal dialoogplein eruit?

De ideale gespreksstijl

  • In dialoog vind je samen andere en betere oplossingen
  • De dialoog ontwikkelt collectieve wijsheid in onze complexe en dynamische samenwerking
  • De dialoog draagt bij aan een open gemeenschap
  • De dialoog helpt om elkaar als mens te respecteren
  • De dialoog verbindt hart, hoofd, buik en handen

.

  • De dialoog ontwikkelt vermogen tot luisteren en empatie
  • De dialoog stimuleert co-creatie
  • De dialoog helpt om harde en zachte krachten te verbinden
  • Die dialoog ontwikkelt betrokkenheid en eigenaarschap in samenwerken
  • Samen in dialoog geeft energie, is leuk om te doen

Bovenstaande effecten bereik je omdat je in dialoog je oordeel uitstelt, luistert naar elkaar, meningen van anderen respecteert en je verdiept in elkaar. Daarom moet de dialoog makkelijk en permanent beschikbaar zijn in onze samenleving. Met een lokaal dialoogplein geef je daar actief invulling aan.

Dialoogplein Wijk Bij Duurstede.png

Al in gebruik en nog volop in ontwikkeling

In Wijk bij Duurstede zijn er al grote thema's als aardgas, zonnevelden en Omgevingsvisie dialogisch aangevlogen en besproken. Daarnaast zijn we in gesprek met meerdere lokale stakeholders over hoe we samen het Dialoogplein verder vorm gaan geven. Meer informatie volgt later.

Sluiten