top of page
Geparkeerde fietsen Amsterdam

Waarom meer Dialoog

Complexiteit, dynamiek en tijdsdruk blijven toenemen in ieders wereld en vragen constant om vernieuwing. We noemen dit nog steeds ‘vernieuwen’ alsof er een begin en einde is, terwijl we beseffen dat we in een doorgaande stroom zitten. Complexe vraagstukken in en tussen organisaties, onderwijs, teams, individuen, etc... zullen dan ook blijven ontstaan en vragen om het bewust inzetten van de dialoog als gespreksstijl.

Groepstherapie

Wanneer we in gesprekken naast elkaar staan en nieuwsgierig zijn naar elkaars mening. Ons eigen oordeel terughouden, respectvol naar elkaar luisteren en vanuit onze eigen ervaringen en hart spreken. Dan ontstaat er echte betrokkenheid, verbinding en co creatie. Laten we vertrouwen op de creativiteit van het collectief en de kracht van de diversiteit. Zo creëren we samen verantwoordelijkheid, focus en synergie en daarmee gedragen antwoorden op zelfs de moeilijkste vraagstukken.

Bestaande systemen houden ons echter vast in het leren en gebruiken van debat, discussie en overtuigen. Dit zijn stijlen die zeker in complexe situaties vaak polarisatie oproepen. Daarom zetten we ons, naast dialoogadvies en -begeleiding, ook in voor het ontwikkelen van dialoogpleinen in plaatsen en organisaties. Een systeem dat juist de bewuste keuze voor dialoog als gespreksstijl stimuleert, faciliteert en onderhoudt. Dialoogpleinen kunnen zowel fysieke plekken als virtuele plekken zijn. Een dialoogplein is een neutrale plek waar we met elkaar in dialoog gaan op kleine en grote thema’s die spelen.

Reageer eens met een vraag in plaats van met je mening

Wij nodigen een ieder uit om bewust in dialoog te gaan. Thuis met je gezin, familie, met vrienden en kennissen, op de vereniging, het werk en alles daarbuiten. En wil je met ons een dialoogplein opzetten in je woonplaats of organisatie? Je krijgt er vertrouwen, verbinding en synergie voor terug. Bel of mail met ons of zoek contact met de ambassadeur in je woonplaats. 

Geïnspireerd door René Gude

Het concept dialoogplein is gebaseerd op de analyse van een complexe wereld van voormalig filosoof des vaderlands René Gude. In zijn boek Het Agoramodel stelt hij dat we door de eeuwen heen rond het plein in ieder dorp en stad dezelfde 8 gebouwen vinden, die de sferen symboliseren waarin wij ons als mens bewegen: Privé, Privaat, Publiek, Politiek (de levenssferen) en Religie, Sport, Kunst en Onderwijs (de trainingssferen). Hier vinden de gesprekken plaats die vorm geven aan onze samenleving. Gude zegt hierover: Als je je makkelijk wilt bewegen in het leven, dan moet je afrekenen met je agorafobie (pleinvrees). Steek het plein eens over, loop eens fysiek of mentaal zo'n ander gebouw binnen en verdiep je aldus in de andere sferen. Dat is de kortste weg naar 'bildung', oftewel persoonlijke ontwikkeling. In organisaties kan je ook sferen ontdekken. Het lastige is echter dat iedere sfeer (bubbel) zijn eigen taal kent en we volgens Gude worden gegijzeld door de taal uit de private sfeer. Hij stelt dat dialoog een belangrijke gespreksstijl is om mensen te helpen uit hun bubbel te komen en de ander op het plein echt te ontmoeten.

Rene.Gude_.Rene_.Descartes_edited.png

(René Gude 1957 - 2015)

bottom of page