top of page

VORMEN&
SOORTEN

Dialogische grondhouding

Er zijn meerdere soorten dialoog en  vele werkvormen. Wat overeenkomt is de basishouding. Deze dialogisch grondhouding maakt van elk gesprek een dialoog. Dat is waar het om gaat. 

161125-Dialoog-cafe (1)_edited.jpg

Een aantal dialoogvormen ...

Waarderende dialoog

Een dialoog waarin je je ervaringen, zienswijzen, dromen en mogelijkheden deelt over een bepaald thema. Het thema is meestal een breed algemeen thema, zoals bv geluk. Ontmoeting vanuit wezenlijke nieuwsgierigheid staat voorop en van daaruit kom je tot onderling begrip en verbondenheid.

161125-Dialoog-cafe (1)_edited.jpg

.

 

 

.

Deep democracy

Een methodiek die actief op zoek gaat naar ‘het andere geluid’, naar de meningen van de minderheid.  Conflicten zijn daarbij essentieel. Liever knallen dan uiteenvallen! De wijsheid van de minderheid in het meerderheidsbesluit. 

Ronde tafelgesprek

Bij een rondetafelgesprek neem je de vraag van de aanvrager onder de loep, waarna er samen in dialoog een reflectie op plaatsvindt.

Ubuntugesprek

We zijn wie we zijn doordat we worden gezien, erkend en gerespecteerd door andere mensen. Het uitgangspunt van ubuntu is ‘ik ben omdat wij zijn’, het collectief is van belang voor de waarde van het individu.

STAP dialoog

De STAP-dialoog helpt je om samen projecten of ideeën uit te werken en is daardoor een resultaatgerichte dialoog. De structuur in combinatie met de dialoog zorgt ervoor dat deelnemers echt betrokken raken en samen tot synergie komen.

IMG_7281_edit (1)_edited.jpg

 

 

.

World café

Een gestructureerd gespreksproces voor kennisdeling waarbij groepen mensen een onderwerp bespreken aan verschillende kleine tafels zoals die in een café.

IMG_7283_edit (2)_edited.jpg

.

Bohm dialoog

Een vrij, vloeiend groepsgesprek waarin deelnemers proberen tot een gemeenschappelijk begrip te komen, waarbij ze ieders standpunt volledig, gelijk en niet-oordelend ervaren. Dit kan leiden tot nieuw en dieper begrip.

Dynamische oordeelsvorming

In gesprekken en vergaderingen maakt het toepassen van deze methode je bewust van de oordeelsvormings-processen die zich in jezelf en bij anderen afspelen. Door je vooroordelen terug te houden ben je in staat inhoudelijk en procedureel met anderen een goede dialoog aan te gaan.

bottom of page