top of page

HET UBUNTU GESPREK

1615879164126.jpg
Tieners

Over ubuntu

Ubuntu komt van het Zulu-gezegde: ‘Umuntu ngumuntu ngabantu’. Dit betekent ‘een mens wordt pas een mens door andere mensen’. We zijn wie we zijn doordat we worden gezien, erkend en gerespecteerd door andere mensen. Het uitgangspunt van ubuntu is ‘ik ben omdat wij zijn’, het collectief is van belang voor de waarde van het individu.

De kern van ubuntu wordt misschien het best duidelijk in een gezegde uit Noord-Sotho: ‘Feta kgomo o tshware motho’. Dit betekent: ‘indien iemand voor een beslissende keuze staat tussen zijn eigen welzijn en het beschermen van het leven van een ander menselijk wezen, dan moet u kiezen voor de bescherming van het leven’.

Het begrip ubuntu bestaat uit twee delen: ‘ubu’ en ‘ntu’. 
‘Ubu’ kun je opvatten als het alles omvattende, het geheel, de eenheid van het totaal, het universum. ‘Ntu’ is het ontwikkelen, het ontvouwen van het universum door de mens.

Op zoek naar gezamelijke wijsheid

Iemand heeft een probleem of een vraag. Dat is het startpunt voor een ubuntugesprek. Einddoel is het verwerven van nieuwe inzichten en daarmee misschien een antwoord op de vraag of een oplossing voor het probleem. 

Deelnemers vertellen over situaties en ervaringen die aansluiten bij het probleem of de vraag. Die verhalen leiden tot een diversiteit aan ideeën en visies op van betrokkenen, en bijna altijd een gezamenlijke wijsheid. De inbrenger van de vraag of het thema kan hierna in eigen verantwoordelijkheid bepalen hoe hij verder gaat handelen. Hij of zij heeft meer inzicht in zijn vraag gekregen, en kan meer overwogen bepalen wat in zijn context verstandig is om te doen. Door met betrokkenen het gesprek aan te gaan in een gestructureerde dialoog, ontstaat bij deelnemers bovendien begrip voor de complexiteit van een vraagstuk, en draagvlak voor de wijsheid van een te kiezen koers.

Begeleiding en workshops

Dhian Sioe Lie en Frans Duurland hebben samen met nog 3 collega's het ubuntugesprek ontwikkeld. Hun achtergronden en professionele werkervaring lopen flink uiteen. Het ubuntugesprek en aandacht voor ubuntu in het algemeen verbindt hen. Samen bundelen zij hun rijke ervaringen die ze zowel in het bedrijfsleven als in de (semi-) publieke sector hebben opgedaan.

Zij geven regelmatig introductieworkshops voor diegenen die ervaring willen opdoen met deze methode. En kunnen natuurlijk ook intern een ubuntugesprek begeleiden. Lees meer over het ubuntugesprek en wat zij voor je kunnen betekenen op hetubuntugesprek.nl

bottom of page