top of page

HET DIALOGISCHE ONDERHOUD

Een terugkerend gesprek tussen raadsleden over het eigen functioneren met als doel het politieke klimaat te verbeteren.

Elk kwartaal een dialoog
 

Tussen raadsleden onderling, waarna ook samen met burgers


Inclusief uitgeschreven verhaal waarin de lezer de persoon achter de politicus ontmoet.

Buiten lezen

Zin houden in raadswerk

Zin houden in democratie

 

 

Want als de toon vals is, wat blijft dan nog over van het muziekstuk ?

Lege Orchestra Stage

Wat is Het dialogische onderhoud?

Het dialogische onderhoud is een terugkerend gesprek met raadsleden over het eigen functioneren. Dit onderhoud heeft als doel het politieke klimaat in een gemeente te verbeteren. Verharding van dat politieke klimaat speelt namelijk in heel Nederland. Ook zegt heel Nederland dat dit slecht is voor het vertrouwen van inwoners in de politiek. En dus voor het land: ‘We moeten iets doen om dit vertrouwen terug te winnen.’

Het dialogische onderhoud doet niet ‘iets’, maar faciliteert elk kwartaal een gesprek. De ene keer met de raad, de andere keer met de samenleving. Het dialogische onderhoud dat wij aanbieden, is geen discussie, maar een gesprek over de discussies die in de gemeente gevoerd worden. Het draait daarbij niet om standpunten, argumenten, conclusies, beslissingen of het eigen gelijk, maar om de toon die de muziek maakt, en die de samenleving hoort.

De kracht van het verhaal

Van elk dialogisch onderhoud maken wij een verhaal, dat aan de basis komt te liggen van het volgende gesprek. Wij zien dat verhaal als een essentieel onderdeel van Het dialogische onderhoud. Waarom zou je een verhaal maken over het verloop van een dialoog, en waarom zou je het niet laten bij een verslag? 

 

Een verslag of een rapport is de neerslag van een activiteit, gebeurtenis of toestand. Dit verslag wordt, al dan niet na voorafgaand onderzoek, door een rapporteur gedaan aan een doelgroep. Een verslag past bij een vergadering, het geeft de essentie van standpunten weer, of de uitkomst van een discussie. Eigenlijk staan de mensen die aan de bijeenkomst hebben meegedaan buiten het verslag. Hoewel ze vaak wel met naam en toenaam in het verslag staan, is het voor het verslag niet belangrijk wie de standpunten naar voren heeft gebracht. Een verslag gaat erom wát er gezegd is, wát er besloten is, wát er gedaan moet worden. 

 

Het verhaal dat wij maken van Het dialogische onderhoud is geen verslag. Tijdens een dialoog kan iemand zijn verhaal doen – wat een groot verschil is met verhaal halen, waarbij het gelijk weer om de hoek  komt piepen. 

 

In ons verhaal staan de sprekers centraal. Wie het verhaal leest, ziet de mens achter het standpunt vandaan komen. En de mens achter de politicus is burger tussen de burgers. Wij denken dan ook dat Het dialogische onderhoud samen met de verhalen die we hiervan maken, niet alleen het politieke klimaat kunnen verbeteren, maar ook de kloof tussen burger en politiek kunnen verkleinen.

1500x500.jpg

 Peter Henk Steenhuis 

06-546 95 948 

Flip 10.jpg

 Flip Dikker 

06-519 53 886 

Hester.jpg

 Hester Niemantsverdriet 

06-575 88 273 

Peter Henk is parttime filosofieredacteur van Trouw. Hij publiceerde diverse boeken over zingeven en zinmaken. Zelf maakt hij graag zin op de racefiets, op de skeelers of op de schaatsen. Henk gelooft in de heilzame werking van taal, zo schreef hij met zijn dochter Hille het boek 'Hongerklop', over haar eetstoornis en zijn eigen, onbeholpen reactie daarop. Henks meest recente boek: ‘Veroordeeld tot succes, zoektocht naar een geslaagd leven’. Zijn werk is vertaald in het Engels, Duits, Spaans. 

Flip is zelfstandig gesprekstherapeut gespecialiseerd in PRI, dialoogconsultant en partner in Dialoogplein Nederland. Hij is een betrokken wereldburger, getrouwd en vader van twee grote dochters. Hij heeft lang gewerkt als makelaar en adviseur in de woningmarkt. Maar werkt nu vooral, en met veel zin, door mensen te helpen zich zinvol en goed verbonden te weten met zichzelf en de mensen om hen heen. En is gek op de buitenlucht en wielrennen, dat ook nog.

Hester is al jarenlang in diverse functies werkzaam in de publieke sector voor inwoners en bestuurders. Richt zich graag op het geven van woorden aan onderstroom, behoeftes, normen en waarden die een rol spelen in het samen leven en werken. Om daarmee een zinvol gesprek te voeren, wat voorbij de stellingnames gaat waarop men elkaar probeert te overtuigen. De zinnen verzet zij door te wandelen met haar viervoetige huisgenoten.

Wie doen dit?

Tijdens Het dialogische onderhoud kijken de raadsleden van een gemeente naar hoe ze met elkaar omgaan. Daarbij gaat het om de mensen achter de discussies, achter de debatten, de verslagen, de politieke standpunten. Politiek mag de kunst van het haalbare zijn, achter die kunst gaan kunstenaars schuil. En dat zijn gewone burgers, die veel tijd stoppen in wat zij belangrijk vinden voor de samenleving. Zij zijn betrokken bij die samenleving.

 

Het dialogische onderhoud wat hier een kwartaal later op volgt is een gesprek tussen raadsleden en burgers die niet in de raad zitten.

 

De gesprekken worden ondersteund door twee ervaren dialoogbegeleiders en het verhaal wordt beschreven door Peter Henk Steenhuis.

Waarom?

Wij denken dat het goed is voor het functioneren van een gemeenteraad om hen eens in het kwartaal Het dialogische onderhoud aan te bieden. Wij denken ook dat dit de afstand tussen lokale politiek/politici en de samenleving kan verkleinen. Bij elkaar komen om in gesprek te gaan over het functioneren van de raad, met als kern: Hoe gaan we met elkaar om?

 

Om die kern concreet te maken, richten we ons op praktische vragen als: Wat gaat er goed in ons functioneren als raad en wat heeft aandacht nodig? Heeft iemand het idee dat hij/zij goed uit de verf komt? Wie niet? Wanneer werkten we goed samen? Hoe ging dat toen? En wanneer niet? Wat was het verschil? Wie voelt zich niet gehoord, waar krijg je energie van, hoe is de toon van het debat, wie is teleurgesteld, wie dreigt het niet vol te

houden?

Praktisch

Gemeenten en gemeenteraden verschillen. Het dialogische onderhoud is altijd maatwerk en daarmee is ook de praktische organisatie en de benodigde investering maatwerk. 

Heel kort is de basis als volgt:

In overleg met de raadsgriffie wordt een datum geprikt en locatie gekozen. Een bijeenkomst duurt meestal rond de 2 uur. Het Dialogische Onderhoud zorgt voor de begeleiding en het verhaal van de bijeenkomst in de vorm van een verhaalslag. De griffie draagt zorg voor de locatie en een woordelijk verslag.

 

Heb je interesse of heb je vragen? 

 

Neem dan contact op met Flip Dikker via

06-519 53 886 of flip@dialoogpleinnederland.nl

bottom of page