top of page

DIALOOGPLEINEN
IN ORGANISATIES

Het kan wel, maar durf je het ook?!

Van aansturen en overtuigen naar een dialoogcultuur.

Durf jij 
 

open te zijn over je ambities en problemen?

je medewerkers echt te vertrouwen en hun verschillende meningen te respecteren?

te geloven in de kracht van collectieve wijsheid?

Afspraak op kantoor

Wat levert een intern dialoogplein op?

 • Medewerkers die zich gehoord en gezien voelen en zijn.

 • Breed gedragen oplossingen die bijdragen aan het bedrijfsdoel.

 • Een fijne en veilige werkplek met aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt.

 • Verbinding en respect over en weer voor collega’s van alle afdelingen.

 • Tevredenheid bij medewerkers, klanten / cliënten en leveranciers.

 • Een organisatie met een dialoogcultuur.

Een intern dialoogplein

Elkaar echt ontmoeten is zowel een menselijke als zakelijke behoefte. Organisaties zoeken naar verbinding en synergie in een complexe tijd waarin het steeds drukker wordt en er steeds meer vanuit huis wordt gewerkt. Thema's bottum up bespreken en van de vloer naar boven laten komen, inbreng door iedereen, openheid, betrokkenheid vanaf het begin, zijn belangrijker en lastiger dan ooit... Dit vraagt om een andere gespreksstijl en een ander proces. Een intern dialoogplein voorziet hierin.

 

Dialoogpleinen in organisaties zorgen voor het systematisch ontwikkelen en onderhouden van een dialogische bedrijfscultuur. Op zo’n plein ontmoeten collega’s elkaar als mens rond thema’s die (on)zichtbaar spelen. En het voorziet in een systematiek waardoor mensen binnen en buiten bubbels met elkaar verbonden worden en waaruit verbinding en synergie ontstaat. 

Interne Dialoogpleinen

Dialoogbijeenkomst

We nodigen je graag uit je eigen situatie in te brengen en samen onderzoeken we hoe een dialoogplein er uit kan zien in jouw situatie, wat de kritische succes factoren zijn en wat zo'n plein kan doen voor jouw organisatie.

02-09 | Doorn 14:00 - 16:00

Waaruit bestaat een intern dialoogplein?

 • De intentie om vanuit een dialogisch grondhouding in gesprek te zijn. Zowel binnen als buiten.

 • Thema’s worden vanuit een dialogisch grondhouding besproken : 

  • alle betrokken medewerkers worden uitgenodigd mee te praten.

  • voor vraagstukken zijn er (op termijn) vooraf nog geen oplossingen bedacht.

  • er is openheid over eventuele beperkende grenzen en omstandigheden, de aanleiding en de context.

  • er is respect voor ieders mening en ruimte voor ieders inbreng.

  • de uitkomst van de dialoog wordt open gecommuniceerd en gerespecteerd en daarmee opgevolgd.

 • Dialogen worden begeleid door getrainde STAP-dialoog begeleiders. Intern of extern.

 • De thema’s (onderwerpen, wensen, problemen, vraagstukken, etc.) kunnen worden ingebracht door iedere medewerker binnen de organisatie.

 • Een fysieke ruimte is aangenaam, maar zeker geen must. Online kan je een intern dialoogplein ook zichtbaar maken.

Info

2 september 2022 
van 14.00 - 16.00 uur
 

Op Landgoed Zonheuvel te Doorn, Amersfoortseweg 98 in het Maarten Maartenshuis

Flip Dikker begeleidt de dialoog

Deelname is gratis.
Meld je hieronder aan.

Programma

John van Balen, bedenker van het concept dialoogpleinen, start de dialoog met zijn ervaringen met lokale dialoogpleinen, waarna alle deelnemers hun vragen, ervaringen, wensen en zorgen kunnen delen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn; Hoe bespreek je thema’s? Wat zijn voor jou belangrijke thema’s? Wat werkt mee en tegen? Wat zou een dialoogplein moeten opleveren voor medewerkers en de organisatie?

Speciale gasten

Karlijn L'Ortye, directeur van NCD, neemt ook deel aan de dialoog. Evenals Aukje Nauta. In haar laatste boek “Nooit meer doen alsof” laat Aukje zien hoe schaamte juist een krachtige, positieve emotie kan zijn. Schaamte kan je wijzen op waar je echt naar verlangt, mits je deze emotie vol onder ogen ziet en er goed mee omgaat. Kan een dialoogplein bijdragen aan het beter ‘benutten van schaamte’?En daarmee mensen in de organisatie laten floreren?

Aukje Nauta met boek.jpg
bottom of page