top of page

PROJECT BEGELEIDING

Van advies over een project van begin tot eind dialogisch vormgeven en begeleiden tot alles comfortabel uitbesteden aan professionals

Tijdwinst, betrokkenheid en meer impact

Professionele adviseurs en begeleiders

Training on the job mogelijk

Zakelijke bijeenkomst

Ontdek hoe je projecten, trajecten en processen van begin tot eind dialogisch kunt inrichten en voorkom de reparatie-dialoog achteraf.

Integraal dialogisch begeleiden

 Je begint een project of je zit er midden in en je wilt de sfeer van discussie en overtuigen ombuigen. Je hebt behoefte aan goede gesprekken waarin alle betrokkenen bijdragen en samen verantwoordelijk zijn voor de uitkomst. We weten dat dit vaak niet meevalt. Dit vraagt echt om een andere gespreksstijl en een ander proces. 

Onderwerpen in dialoog bespreken op de plaatsen waar een ieder gewend is aan discussie, debat en overtuigen is een niet geringe uitdaging. Zeker wanneer er ook sprake is van een ingewikkeld thema, verschillende belangen, grote risico’s, polarisatie, etc… 

In onze uitgebreide praktijkervaringen met de dialoog in de samenleving en in organisaties ontstond een integraal dialogische benadering. Het gaat namelijk meestal om meer dan alleen dat ene dialooggesprek.

Wat zal onze begeleiding opleveren?

 • Je dringt de tijdrovende en polariserende effecten van discussie en overtuigen terug 

 • Je oogst de opbrengst van de dialoog (zie Discussie vs. Dialoog)

 • In het voortraject en het natraject tijdwinst en in het geheel meer opbrengst en impact

 • Kennis en ervaring om in de toekomst zonder externe ondersteuning dialogisch  projecten en processen in te richten

 • Je oordeel uiten. De ander willen overtuigen. Je staat tegenover elkaar.

 • Praten in algemeenheden of voor anderen.

 • Luisteren om je oordeel te kunnen bevestiging, elkaar onderbreken.

 • Je wilt je vooraf bedachte uitkomst behalen (manipulatie).

 • Mensen voelen zich niet begrepen, ongewenst. Er ontstaat frustratie.

 • De ‘sterkere’ wint, er ontstaan geen nieuwe ideeën.

Discussie

vs.

 • Bewust zijn van je oordeel en deze loslaten. Je staat naast elkaar.

 • Je praat voor jezelf, vanuit eigen ervaringen en gevoelens.

 • Luisteren om te begrijpen, vragen stellen, elkaar uit laten praten.

 • Ga je aan zonder vooraf bedachte uitkomst te willen behalen.

 • Zorgt voor verbinding en vertrouwen. Er ontstaat energie.

 • Samen kom je op nieuwe, betere ideeën.

Dialoog

Een project integraal dialogisch inrichten, kan dat (nog) wel in onze situatie?

 

 • Ik word als partijdig beleefd en te weinig vertrouwd

 • Er is geen tijd en capaciteit om een dialoog te organiseren

 • Het zijn toch altijd dezelfden die meedoen

 • Het onderwerp is te complex voor sommigen

 • De meningen staan al lijnrecht tegenover elkaa

Onze ervaring is dat een dialogische aanpak altijd bijdraagt en meer oplevert dan verwacht. 

Wat we doen

 • We onderzoeken samen welke dialogische kenmerken extra relevant zijn in jullie situatie

 • We bekijken iedere fase van een traject vanuit de dialogische uitgangspunten. Daarbij is het goed mogelijk dat bepaalde fasen verschuiven of samenvloeien of dat er een tussenfase wenselijk is

 • We zetten dialoogwerkvormen in die dienend zijn aan de context

 • We bekijken hoe de ervaringen ook als leeropbrengst voor de organisatie kan dienen 

 • Indien gewenst combineren we advies en begeleiding met het (verder) ontwikkelen van eigen dialoogadviseurs / -begeleiders

bottom of page