top of page
Zoeken

Hoe houd ik zin in raadswerk?

Kort geleden was de burgemeester van Roermond het zat en gooide in de raadsvergadering de handdoek in de ring en vertrok. Op tv was de frustratie en de woede goed aan haar lichaamstaal af te lezen. Het zag er dramatisch uit. Schijnbaar onbewogen zei de woordvoerder van de zittende coalitie dat het geen drama is ….


Praat je erover met wethouders, ambtenaren of raadsleden, dan hoor je in de breedte dat het minder leuk is dan vroeger. Het gaat er harder aan toe. Het debat gaat schijnbaar over de inhoud, maar wordt heftig door de persoonlijke verhoudingen en de jacht op electoraal effect. Verschillen in opvatting horen er uiteraard bij in het raadswerk. Ook al kom je soms in conflict met een andere mening, daar hóeft niet bij te horen dat je in conflict komt met je mede raadslid. En dat lijkt tegenwoordig wel vaak met elkaar vermengd.


Je voelt op je klompen aan dat in zo’n sfeer de aandacht met alle lading vooral naar de persoonlijke verschillen gaat en niet naar de inhoud. Terwijl iedereen voelt en weet dat een goede samenwerking in de raad en met inwoners de beste besluiten voor je gemeente en gemeenschap opleveren. Dat het werken op de inhoud vele malen beter, leuker, makkelijker en productiever gaat in een sfeer waarin de werkrelaties als open, gelijkwaardig en respectvol ervaren worden. Dit is waar Het Dialogische Onderhoud aan bijdraagt. Op gezette tijden en gestructureerd.


Zo kan de slagkracht van de gemeente toenemen, kunnen de burgers ervaren dat de politiek er voor hen is en in de media teruglezen dat hun bestuur zich inzet. Zo neemt hun vertrouwen in de overheid toe, wil men betrokken zijn, en is er waardering voor de ambtelijke organisatie.. Bestuurlijke bevlogenheid maakt dat raadsleden, wethouders, burgemeesters en uitvoerende ambtenaren zin hebben en houden in de lokale democratie. Net als inwoners.


Hoe kom je hier?

Door stil te staan bij het functioneren van de gemeenteraad en de samenwerking met het dagelijks bestuur en de burgers. Door bijvoorbeeld ieder kwartaal als samenwerkers bij elkaar te komen om in gesprek te gaan over het functioneren van de raad met als kern: Hoe gaan wij met elkaar om? Wat gaat er goed in ons functioneren als raad en wat heeft aandacht nodig? Door dat dialogisch te doen waardoor de oordelen, al is het maar voor even, geparkeerd worden en ieder in openheid zijn zegje kan doen. Door zo ruimte te bieden aan wat er speelt en wordt beleefd achter de ingenomen standpunten, stevige woorden of juist het stille terugtrekken. Dat lucht op, kweekt begrip en samenkracht.


Speelt dit thema ook in jouw raad en wil je meer weten, check dan eens Het Dialogische Onderhoud. Hier kan je ook het verhaal lezen, opgeschreven door Peter Henk Steenhuis, van raadsleden die daadwerkelijk de dialoog zijn aangegaan. Maar je kan me ook bellen 06 51 95 883.


Flip Dikker


24 weergaven

Kommentare


bottom of page